Vietnam Smart BPO (2)

Dịch vụ 1-50
35 Truong Chinh Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh  

Hr của công ty làm ăn vớ vẩn

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, có nhiều phúc lợi cho nhân viên
có nhiều hoạt động vui