Vietnam Booking (4)

Sản phẩm 51-150
190 Trần Quý District 11 Ho Chi Minh

Nhân Viên Văn Phòng (Nhân Viên)  

Mình cảm thấy Vietnam Booking là 1 công ty rất đáng để làm việc ! Môi trường thân thiện. Mọi người trong công ty đều giỏi chuyên môn ! Chế độ đãi ngộ rất tốt ! Bộ phận nhân sự của Vietnam Booking thì không phải nói. Nói chung Vietnam Booking là 1 công ty rất đáng để làm việc