Vietcombank (9)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Người mở tài khoản (Khách hàng)  

Mở tài khoản bảo đưa tiền nộp 50k vào tài khoản, 2 3 tháng nay chưa thấy nộp, gọi báo lên tổng đài mấy lần cũng như không, nhân viên của VCB nay tàn quá, 50k cũng ...