Vietcombank (19)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Xin info  

Giờ lương bổng nhân viên quày giao dịch như thế nào nhỉ. Anh em cho xin 500đ thông tin

Ẩn danh đã   3 năm trước

lương tháng trung bình tầm 30 thôi