Vietcetera (9)

Dịch vụ 11-50
Centec Tower, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Marc Erwin (Former Front End Developer)  

Công ty tuyệt vời everrrrrrrrrr!

Btw, comments bên dưới từ office Hanoi? Toàn ẨN DANH chán vậy?!