VIET AN TECHNOLOGY SOFTWARE JSC (2)

Sản phẩm 151-300
District 2, Ho Chi Minh

Hỏi thăm (Người tìm việc)  

Công ty này chế độ, môi trường thế nào nhỉ? Anh em ai đã và đang làm cho mình xin ý kiến với