VIET AN TECHNOLOGY SOFTWARE JSC (2)

Sản phẩm 151-300
District 2, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty thay đổi xoành xoạch, ko giữ người.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Người đã ra đi đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like