VIET AN TECHNOLOGY SOFTWARE JSC (2)

Sản phẩm 151-300
District 2, Ho Chi Minh

Hỏi thăm (Người tìm việc)  

Công ty này chế độ, môi trường thế nào nhỉ? Anh em ai đã và đang làm cho mình xin ý kiến với

Ẩn danh  

Công ty thay đổi xoành xoạch, ko giữ người.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Người đã ra đi đã   17 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like