Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Linh Anh (1)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Vô Danh (Nv)  

Công ty chèn ép nhân viên, trốn thuế không có hđ chế độ phúc lợi gì, muốn đuổi là đuổi lý do cắt giảm nhân sự. Thiếu chuyên nghiệp