VeXeRe (13)

Sản phẩm 51-150
83 83/16 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP. HCM Tan Phu Ho Chi Minh

Phát (Dev)  

Công ty làm nhiều tech khá mới như microservices trên nền tảng kubernetes, kafka, có team Technical Architect nền tảng tech rất strong. Là công ty startup nên công việc khá là nhiều và áp lực, tuy nhiên bù lại được học rất nhiều ở đây. Tiếc là làm được một năm thì mình quyết định đi du học nên phải chia tay.

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Vẽ vời vớ vẩn thôi. Hết đổi công nghệ này tới công nghệ khác.