VeXeRe (13)

Sản phẩm 51-150
83 83/16 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP. HCM Tan Phu Ho Chi Minh

Tên thật (Dev)  

Sếp thì Oke, lương lậu cũng tạm, thời gian và ăn mặc ko bị gò bó, test đầu vào hơi củ chuối.