Vastbit (1)

Dịch vụ 1-50
27 Pho Duc Chinh 1 Ho Chi Minh

Bánh xèo  

Mọi người ưi. Mình định apply vào vị trí tester nên cho mình xin 1 xí info về công ty này nhann