Vacs Technology (3)

Sản phẩm 1-50
119 Điện Biên Phủ District 1 Ho Chi Minh

vô danh (dev quèn)  

đang tính đi phỏng vấn. hiu hiu

Vô danh (Tester)  

Hẹn 1 tuần sau khi phỏng vấn sẽ trả lời rồi ko 1 lời hồi âm. Công ty Nhật mà làm ko có uy tín. Mọi người có apply thì nên xem xét

Ẩn danh đã   3 ngày trước

mình cũng bị giống bạn :)

Mới đi PV (Mới đi PV)  

Gửi email mời đi PV thì viết bằng tiếng Việt. Trước khi mời đi PV không nói trước cần nhân viên biết tiếng Nhật. Đến khi đến PV mới nói cần người biết tiếng Nhật.

Rất nóng nha. Nhiệt độ 40 đó. Nóng máu!

NÊN TRÁNH XA!