V3SI (1)

Dịch vụ 1-50
89 Van Kiep Binh Thanh Ho Chi Minh

NGười Dưng (Chưa biết)  

Các bác nào làm ở đây rồi cho em xin tí ý kiến về công ty với ạ, môi trường, lương thưởng, nhân lực....
cảm ơn các bác