Us Direct Imm (3)

Dịch vụ 11-50
Midtown The Grande M5 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩn danh  

sếp người Mỹ gốc Hàn cực kỳ khinh thường và bố láo với nhân viên. Vô đây làm việc thì coi như là chấp nhận bị khinh bỉ, mỉa mai 24/7

Ẩn danh  

công ty vớ vẩn, chả có tổ chức đéo gì

Candidate  

Đã đi phỏng vấn ở đây. Công ty Hàn xẻng. Phỏng vấn thì hỏi tào lao, không liên quan đến chuyên môn