URBOX (47)

Sản phẩm 1-50
33 Giang Van Minh Ba Dinh Ha Noi

Review nổi bật

Ẩn danh  

Có thay đổi nhiều so với năm 2022 nhưng vẫn còn tồn động các vấn đề về con người và văn hoá,.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Môi trường làm việc tốt  

- Đã xây dựng VP mới tiện làm việc giữa các team
- HR chăm sóc khá kỹ đời sống nhân viên: refill tủ lạnh, hỗ trợ nhân viên khá nhanh và kịp thời không cần phải hỏi lòng vòng.
- Điều chỉnh thời gian làm việc trễ hơn tiện cho các bạn Gen đi quẫy đêm sáng kịp phục hồi đi làm
- Đầu năm 2023 xây dựng KPI và các chương trình đào tạo để phát triển cho từng nhân viên
- Trung bình độ tuổi đồng nghiệp trẻ dễ hoà nhập và làm việc
- Công ty quan tâm hơn thúc đẩy và tài trợ các buổi giao lưu giữa các team\
=> đang mong chờ company trip và yearend Party

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Đang trải nghiệm

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Thích gì viết đó đã   Một tháng trước

Này chắc HR review nhưng thấy cũng có làm thật. Nhân viên hóng dramma =)

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhiều chương trình đào tạo  

- Quan tâm nhiều hơn cho nhân viên
- Mở các khoá đào tạo về "Communication" và "Customer Service" => tham gia free còn được nhiều quà tặng và chứng nhận
- UpRace 2023 => UrRun khá thú vị, và hoạt động thi đua giữa các team
=> mong đợi nhiều chương trình hơn trong năm 2024

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân viên đã   Một tháng trước

Môi trường mỗi người mỗi nhìn nhận, người thích người không. Nhưng công nhận năm nay công ty có đào tạo kỹ năng mềm tốt

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tổng Review (47)

Đang hiển thị toàn bộ review


Đoá sen hường (Osin quét dọn)  

Ưu điểm:
- Deal lương khá cao (đẹp trai sẽ là điểm cộng)
- Thời gian làm việc khá thoải mái

Nhược điểm:
- Bộ phận HR có vấn đề lớn, nội bộ lục đục
- Công ty tuyển toàn sếp, manager, nhân trả lương trên trời, nhân viên làm việc chết mịa
- Môi trường toxic không phù hợp để làm việc lâu dài
- Vận hành, sản phẩm rất phức tạp
- Không có lương tháng 13
- Công ty doanh thu khá cao mà 7 - 8 năm vẫn mang danh starup đi gọi vốn,....

=> Khối team tech, product khá được cưng. Công ty không phù hợp làm việc lâu dài, cân nhắc kỹ trước khi apply.

Review công ty thường vào để chửi là chính -> Những đánh giá 5* chắc chắc 100% là seeding từ HR

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Trip Trip  

Xin info bạn nữ bị bay chiếc guốc trên sân khấu tối 18/11.....

parky (Tân Ngô)  

các em bình tĩnh nào

Ẩn danh  

Nhân sự công ty rãnh vậy, công ty nhiều vấn đề lo khắc phục trước đi. Hết việc để làm lên bốc phét che đậy trên này, càng thể hiện sự yếu kém của mình

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hóng apply  

Nghe bè bạn nói cũng okela không công ty còn tuyển không ta

Hóng trip  

Mong chờ company trip để được biết nhiều người hơn

Người cũ  

Có lời khen chân thành cho bọn HR bên này, chắc mấy ngày cuối tuần Snow White với Asia chửi Trí Đm nhiu hén, hò nhau đánh giá kéo vote ea trò. Bên vp ngoài Bắc còn thấy an ổn chứ trong này có bộ sậu toàn đờ ra ma không,cưng ai thì nâng lương nâng chức,ngua71 ai thì đi rẹt rẹt, hít hoài sợ ngộ độc phải tếch ngay

Người cũ  

Có lời khen chân thành cho bọn HR bên này, chắc mấy ngày cuối tuần Snow White với Asia chửi Trí Đm nhiu hén, hò nhau đánh giá kéo vote ea trò. Bên vp ngoài Bắc còn thấy an ổn chứ trong này có bộ sậu toàn đờ ra ma không,cưng ai thì nâng lương nâng chức,ngua71 ai thì đi rẹt rẹt, hít hoài sợ ngộ độc phải tếch ngay

Ẩn danh  

Cần lắm khu vực bi lắc, sách, sảnh rộng làm event, pantry rộng hơn để tụ tập giải trí ngoài chỗ ngồi ra thì xung quanh hơi chật

Tâm sự  

Thật lòng cần công ty mở các lớp học tiếng Anh và kỹ năng mềm nhiều hơn sẵn tiện làm quen với các bạn mới, công ty nhiều nhân viên lạ quá nhìn hông biết ai là ai

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Mới vào được 3 tháng  

Môi trường tăng động, phù hợp với Gen Z đặc biệt là Tech, cần mở rộng thêm văn phòng vì cảm thấy vẫn còn khá chật
Công việc khá nhiều phù hợp cho ai muốn học hỏi nhưng cần tăng thêm nhân lực để những người đang làm không bị ngộp

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Toàn mấy cái tâng bốc sáo rỗng là biết lấy sơn che gỗ nát rồi

Phản tác dụng, các bạn làm như người xem họ ngu lắm vậy

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Mấy cái viết gạch đầu dòng chung 1 giọng điệu, nếu không phải 1 người viết thì cũng là chung 1 người chỉ đạo

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Business đang phát triển  

- Cải thiện quy trình làm việc, tối giản các công việc manual
- Khối Kinh doanh phát triển được nhiều dự án mới, nhiều nhà cung cấp dịch vụ
- Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, cá nhân nhanh chóng kịp thời, open hỗ trợ 24/7
- MKT được đầu tư, nhận diện thương hiệu UrBox rộng rãi hơn.
- Tech và Product thì không cần đề cập nhiều, vững, mạnh luôn cập nhật và phát triển kịp thời
=> môi trường đang grow nên trải nghiệm từ bây giờ

Team đối tác tốt và teamwork  

- Team trẻ, văn hoá tốt, leader và manager support từng cá nhân
- Open học hỏi và trải nghiệm các thử thách mới
- Luôn có meeting để hỗ trợ và gắn bó mọi người với nhau
- Phủ được nhiều nhà cung cấp => sử dụng ứng dụng cty thích thú hơn
=> đáng để apply và trải nghiệm

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tech Team Tuyệt vời  

UrBox là văn hoá và môi trường làm việc dành cho tech khá oke. Văn hoá gần như giống với các sàn thương mại điện tử, commit về công việc và deadline, đi làm giờ giấc tương đối thoải mái
- Đồng nghiệp ở UrBox khá dễ thương, support lẫn nhau.
- Văn hoá cởi mở, có lắng nghe góp ý và thay đổi nhanh, môi trường cho phép học hỏi.
- Điểm cộng tương đương ở trên team Tech HCM ít ở công ty khác nào có được, chuyên môn giỏi, rất support và chủ động adap trong công việc.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Tech HCM mãi đỉnh

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Team App siêu support và chuyên môn cao

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like