Truyền Thông Quảng Cáo MCV Group (336)

Sản phẩm 51-150
19A Khu E Office Park, KCX Tân Thuận, P, Quận 7

Review nổi bật

Nhân viên mới (Nhân viên mới)  

Từng làm 1 số cty, nay vào MCV thấy cũng khá ổn. Dù mùa dịch nhưng vẫn trả tiền đầy đủ cho nhân viên, không giảm lương và cũng không chuyển trễ ngày nào. Tuy làm WFH hơi đuối nhưng giờ vẫn được trả lương hàng tháng là hạnh phúc hơn rất rất nhiều người rồi.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một năm trước

Ủa bạn ở phòng nào vậy chứ bạn mình bị giảm lương nha =))) hay bạn ở trên

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

tào khang đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một năm trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ở đây rất nhân văn đã   7 tháng trước

Đến tạp vụ bảo vệ còn bị trừ lương mà bạn không bị trừ chắc là anh chị em, con cái cháu chắt chít guột của anh Liêm nhỉ :)))

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ít lươn lẹo, ít thảo mai nên không được ưu ái (Culi quèn)  

Nếu bạn là 1 tờ giấy trắng tinh mới ra đời thì Welcome bạn đến với MCV để trải nghiệm những bài học đắt giá về con người. Bảo đảm sau này đi đâu cũng ít bỡ ngỡ hẳn.
Đầu tiên là sếp Liêm, người tự yêu chính bản thân mình hơn ai hết cùng câu cửa miệng "Ở đây mọi sự sáng tạo đều được đón chào, mọi sự thất bài đều không bị kì thị". Câu này khi ra thực tế sẽ như sau:
Thất bại không kì thị mà chỉ bị ghim. Mà một khi anh đã ghim thì dù có làm tốt cách mấy cũng không xoá nhoà, thường người bị ghim sẽ không có cơ hội lên chức, nếu lên lương thì cũng rất bèo bọt.
Sáng tạo đều được đón chào với điều kiện nó là của chính anh, dù đôi lúc nó là ý tưởng "mượn 100%" của người khác hoặc nó cũ rích từ tám đời trước nhưng vẫn sẽ được tung hô. Còn của người khác thì còn
... Xem thêm tuỳ là của ai, nếu là người anh ưu ái sẽ được tung hô, người không ưu ái anh sẽ bảo thường, chả có gì sáng tạo, mà có khi lâu sau đó ảnh lại xài lại nó xong bảo là của ảnh nghĩ ra. (Lại bảo tôi nói sai đi, các bác :))))
Tiếp là về Tăng Thị Hoài An, Ms ...Nghiệp. Nhiều lúc nghĩ chị ấy có nghĩ tới cụm từ quả báo không chớ sao mà nghiệp quá đi. Miệng mồm ác ý, tâm địa cũng thâm độc nốt. Team kinh doanh của chị ấy đôi ba lần bị chính chị ấy giựt job ngay TRƯỚC KHI KÝ HĐ. Các phúc lợi và chế độ đãi ngộ sml của chúng ta cũng là do chị ấy. Và mọi phúc lợi tốt đều đổ về Hà Nội, nơi chị ấy nắm quyền.
Nếu bạn này chịu để ý thì đến cuối năm trong buổi thuyết giảng buổi sáng của sếp Liêm, vào phần phát thưởng bạn sẽ thấy người tình của chị ấy luôn có tên trong bảng vàng ở nhiều hạng mục mà người ấy còn chả động tay chân gì.
Cuối cùng là câu chuyện công ty "Gia Đình". Chữ gia đình ở đây đúng nghĩa đen của nó, mặc dù chúng ta cũng thấy được điều đó trong cả năm làm việc. Nhưng thấy rõ nhất là ở những buổi trao thưởng cuối năm. Với thông lệ tự đánh giá bản thân, bạn dù ghi cách mấy, làm nhiều thế nào, KPI đạt bao nhiêu. Tới lúc cầm tiền thưởng sẽ thấy những con số lạc quẻ không biết từ đâu đến và đánh giá thế nào để ra con số này. Còn gia đình, người yêu, người sếp ưu ái thì ôi thôi, kể cả làm ít, vị trí quèn, mới vào công ty hay thế nào đi nữa thì cuối năm vẫn dễ dàng vinh dự nhận những giải tri ân, ưu ái kèm 1 mớ tiền được cắt ra từ công sức của nhiều người khác. (Mình không phủ nhận có những người thật sự làm tốt như chị Băng v..v, nhưng có quá đầy những người không xứng đáng).
Nhân tiện, vào đây mình thấy có rất nhiều bạn nói chuyện xấc láo khi mới được một chút quyền hành, có thể kể đến như bạn Trúc, bạn Quỳnh, các bạn này rất cần được dạy dỗ lại cách nói chuyện nhưng mặc nhiên khá ít sếp chú ý đến điều này.
Chốt lại, mặc dù các hệ cấp dưới như anh/chị giám đốc, trưởng phòng có người được người không ... tính tình có lúc lồi lõm, có lúc quá tuyệt vời. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây thuộc về nhóm điều hành trên cùng. Nếu họ không như thế thì có lẽ công ty sẽ tốt hơn một chút, cơ mà đây là sân chơi của anh nên thôi ở được thì ở, không thì chạy thôi.
Bài Review này được viết bởi người làm hơn 3 năm ở đây, nên đừng bảo mình chưa trải đủ và viết xàm nhé.

Hihi đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác này chắc phải thuộc nhân viên cấp cao, mà biết nhiều chuyện thâm cung bí sử quá :]]]]

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hỏi làm chi đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

hên qá lúc trc xém xíu em vào đây làm r

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ahihi đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Bình lặng hóng drama đã   2 năm trước

Like cho bác, một bài viết có tâm, và có tầm :))))) Nếu các sếp có đọc được, thì chắc các sếp cũng sẽ suy nghĩ.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

No one đã   2 năm trước

Lên top!!!

Lêu lêu bọn bị đuổi việc đã đề nghị xóa ❌   2 năm trước

Tao thấy bọn bị đuổi việc vui tính dễ sợ luôn. Cty này nếu tao không lầm thì là công ty tư nhân, cty tư nhân mà tụi mày đi làm, tụi mày làm sếp khó chịu - ngứa mắt - không đem lại hiệu quả cho cty nhưng lại muốn tăng lương, muốn lên chức, muốn ABC XYZ :))) ở nhà tụi mày, tụi mày làm ngứa mắt ông bà bô, ổng bả còn cắt mẹ lương chứ ở đó mà đòi với hỏi :))

nhiều đứa đi làm nhân viên mà tư duy ông nội bà nội ghê ta oiiiiiii tuyển dụng cty này chắc có vấn đề mới tuyển đc những nv như này nè

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Con Ma Xó đã   2 năm trước

đọc bài em biêt chị là ai luôn :)

Ngọc đã   2 năm trước

giọng điệu gato :))

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Con Ma Xó đã   2 năm trước

Em xin phép gọi chị là chị , vì chị lớn tuổi hơn em , với lại chị cũng vô công ty trước em ( và bị đuổi cũng trước em)

Con Ma Xó đã   2 năm trước

Lúc mới vô công ty em rất ấn tượng với chị , vì chị rất cá tính và là cục cưng của sếp tổng . Tuy nhiên từ sau khi được mọi người "nể sợ" thì sự thân thiện của chị cũng bị chó tha luôn . Ai chị cũng chửi . Từ cô lao công không dọn bàn đúng ý đến đứa ma mới nào dám đòi file gay gắt . (còn ma cũ thì chị lập hội nói xấu chứ không dám chửi =))

Con Ma Xó đã   2 năm trước

em nói đúng không chị ơi :)

Con Ma Xó đã   2 năm trước

Chị với chị bà Minh tóc đỏ là 2 người khôn và dữ nhất công ty này , không ai làm lại 2 chị . Ai dám đụng đến chị là chị chửi cha mắng mẹ người ta, chửi trên vp chưa đã , lập hội bịa chuyện nói xấu cô lập người ta chưa đủ , còn lên fb chửi tiếp . Ai mà không biết chị chắc nghĩ chị chịu nhiều oan ức lắm , đồng nghiệp công ty tệ với chị lắm :)))

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Chính chủ đã   2 năm trước

Không biết bạn con ma xó là bạn nào nhưng mà khá sure là em lộn với người khác rồi =]]] vì chị với cô C có mqh không tệ lắm đâu, nên khả năng cao em không biết chị. Và vị trí công việc của chị chắc không làm chung với em nhiều đâu:)). Cơ mà chị khá thắc mắc em đang nhầm chị với ai đấy

Hóng đã   2 năm trước

Mình cũng tò mò bạn chủ top là ai? Và người mà bạn ma xó review là ai? Thấy toàn là cao nhân :)))))

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Sếp Liêm thì huyền thoại rồi!

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Riviewer dạo đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Trợ Lý cũ thời ở Lý Chính Thắng đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Mình từng làm dưới quyền của Quỳnh, mình không hề nể cách làm việc của bạn này. Và mình cảm thấy leader nhưng đến vấn đề của mình còn không xử lý được thì quản ai. Nên mình đã nghỉ và gặp được một leader xứng đáng hơn, đến giờ mình và leader công ty mới vẫn còn liên lạc, dù cả hai đã không còn làm chung.

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

hay quá đi, gút gút

HAHAHAHA đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tiều Phu (Nhân viên kỳ cựu)  

rất biết ơn BGĐ cùng công đoàn công ty đã hỗ trợ những nhân viên gặp khó khăn như tôi trong mùa dịch này!
nhà bị F0 bị cách ly, không nhờ ai tiếp tế lương thực được, may mắn các anh chị trong cty đã bằng 1 cách nào đó chuyển thực phẩm cho gia đình tôi.
cám ơn MCV rất nhiều!

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Culi ít ai biết (Culi đã được giải thoát)  

NẾU AI MUỐN TÌM VIỆC ĐỂ VUI VẺ ĐI LÀM MỖI NGÀY, KO NỔI ĐIÊN VỚI SẾP VÀ KHÔNG BỊ ÁP BỨC THÌ QUẸO ĐI ĐÂU CHỨ ĐỪNG QUẸO VÀO MCV!!!
- Công ty nhân văn lắm, ừ nhân văn ghê. Lúc nghệ sĩ sống đặt title cho clip là A, người ta vừa chết là đổi thành B mà đổi rất mất dạy để câu view. Ủa, thồn được nhiêu đó view rồi vui không? Mình mà là người nhà của nghệ sĩ, mình chửi 7749 bận.
- MCV đúng kiểu là công ty mà nói nhẹ thì là ko có tiền nhưng muốn được ăn sang, nói hơi sang tí nữa là đũa dỏm mà chòi mâm son - câu này mình tự chế để đúng hoàn cảnh, nói tục thì "đéo có tiền mà đòi..."
Chương trình thì xào qua xào lại, kiểu decor phèn chúa cứ phải bông hoa lá hẹ. Rồi làm chương trình cứ đòi top trending, view vủng nọ kia nhưng tiền thì bỏ ra tí tẹo. Chắc nghĩ công ty có
... Xem thêm team social rồi nên tiết kiệm, nhưng nói hơi kì chứ team social làm tốt chức trách ở nhà nên thành ra show nó quẩn quanh trong nhà MCV.
OK hô hào nào là có văn phòng đẹp nhất các thứ nhưng huhu, đẹp mã thôi chứ ở trong chỉ một chữ phèn :((( đã vậy còn bắt chước cái vụ kẹo cảm xúc của công ty khác nữa chứ, nhưng người ta làm nhìn đẹp đẽ trẻ trung, về đến MCV nó phèn thật sự, nhìn sến vl.
Đi làm đã xa, nhưng cty nhất quyết ko đổi giờ tan làm thành 17h30 để nhân viên có thể về sớm an toàn. Xe thì éo có chỗ để đàng hoàng, phơi nắng phơi mưa mục mẹ nó xe.
- Đó là về linh tinh, còn các sếp trên thì thôi haha sếp Liêm thì không nói rồi, rất có tâm huyết nhưng tâm huyết đặt sai chỗ, ko biết cách dùng người. Từ trên xuống dưới ko ít người đéo có kinh nghiệm nhưng ngồi ở trên ko à (chị Băng là ngoại lệ), tiện đây nói luôn chị Thủy sản xuất: Chị ơi giọng chị nó chua bỏ mẹ, chị bớt hét lên đi. Còn chị Nga bớt khinh thường nhân viên đi chị, họ là người giúp đỡ chị ngồi vững trên cái ghế đó đó. Chị An thì miễn bàn, chị và người yêu chị thì best nhất công ty rồi. Bóng bự quá mà.
Chị Ngọc nhân sự thì độc mồm độc miệng vậy chứ tính chị ấy còn tốt hơn mấy con người kia :D tiếc là giờ chị nghỉ rồi, em nghe bảo cũng bị ép nghỉ.
Nói trắng ra công ty nào cũng có vấn đề nọ vấn đề kia, vì như vậy mới là công ty. Nhưng vấn đề ở MCV QUÁ NHIỀU!!!! Và quan trọng là bạn cứ than đi rồi nghỉ việc, vì đéo có ai giải quyết cho bạn đâu hoặc giải quyết nửa mùa.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Mấy bác này có tâm review dài vl, đọc mệt :)))))

Culi của culi ( mệt mỏi đã nghỉ việc) đã   2 năm trước

Mệt mỏi quá thì nghỉ thôi, như tui hồi bị giao 7 7 49 việc một ngày ( nhiều khi vừa giao việc này xong bảo phải làm liền, 5 phút sau lại em ơi làm liền cái cái này cho chị???) Nhiều khi nghĩ kiểu là sai chuyền á, thằng nào bé nhất là làm nhiều nhất, chứ mấy sếp cũng không nhớ mới giao việc gì cho nó và nghĩ xem nó cần bao nhiêu thời gian để làm luôn :(((.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Ai rồi cũng nghĩ, chia tay sớm bớt đau khổ nè

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Trợ Lý cũ thời ở Lý Chính Thắng đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Nhìn cái BMHH là đã thấy phèn, như chương trình cho các bác tuổi xế chiều

O hỏi ỏ (Con người làm 7 lần 7 49 thứ trong công tý)  

Nếu cá bạn thành tâm muốn biết, thôi thì mình sẵn lòng trả lời
-Ưu điểm: Công ty mới xây văn phòng mới, rộng rãi thoải mái. Có nhiều view đẹp. Bạn nào là một tấm chiếu mới vào đây bạn sẽ thành tấm chiếu mới lần 2, kiểu bị hành riết nát bấy nên là mua chiếu mới lần nữa á. Đồng nghiệp cutoe, là đồng nghiệp chứ không phải sếp nhé.
-Nhược điểm:

+Địa lí: Đụ má chỗ đi làm xa vãi nồi, đã vậy còn có cướp nhe mấy mẹ. Mấy nay mấy người bị cướp luôn nhe. Chị nhân sự bị cướp cai nghỉ luôn rồi. Cty thì to mà chỗ để xe không, đậu xe ngoài nắng muốn hao mòn thân xác cái xe. Từ lúc qua công ty mới mà thay mấy cái lốp xe. Xu cà na. Nói chung đi làm thì về sớm không là ăn cướp nó rình.

Đi làm không được mang dép lê, không dc mặc quần đùi ( quy định mới nha), đúng bon
... Xem thêm 6 giờ đang làm cty cúp điên cho nhân viên đi về, làm chi tốn điện công ty, mà ở lại thì k có OT ạ. Sếp thì không có chuyên môn, đặt để người sai vị trí. Kiểu phó GD sx là giáo viên mần non, không có năng lực thực sự chứ chả phải vì bằng cấp gì đâu, vào đi rồi biết lời em nói đúng hay sai ạ. Suốt ngày bảo là anh/chị hông có học chuyên môn chuyên ngành gì vẫn làm được a,b,c,x,y,z... dạ học hành nó không quan trọng thiệt nhưng chuyên môn thì quan trọng anh chị nha, chứ ***X nhà ngta cầm cánh ctr đỉnh vkl, ***X nhà mình làm gì khi một show diễn ra ngoài trừ cầm bộ đàm chửi ạ. Văn hoá cty được cái ăn to nói lớn, họp trong phòng hợp mà rần rần như kiểu giặc đến nơi ấy, rồi nói chuyện đập bàn đập ghế đùng đùng. À công ty có văn hoá trừ lương nữa, hỏi Social thì biết nè. Ngót nghét 50% lương, mà toàn đưa kênh chết veo rồi bắt nhân viên hồi sinh các kiểu, anh chị lại đề cao tụi em quá rồi. Kênh thì chưa bao giờ đạt 200$/tháng mà bắt kiếm về 500$, trong khi kênh bị mất reach luôn á mọi người. Kênh thì tạp nham như đống rác, muốn đăng gì đăng. Cái cty dị mà tự hào có hơn 100 kênh YT mà kênh nào cũng như qq. Cái mình thấy quá đáng nhất là miệng thì đề cao nhân văn mà lúc nghệ sĩ mất 7 lần 7 48 nhân viên re up lại clip để kiếm view kiếm tiền. À còn thưởng phạt không xứng đáng nữa ạ, người cầm phím bình thiên hạ kiếm về cho công ty quá trời tiền mà cuối năm còn không được danh hiệu nhân viên xuất sắc. Rồi ngta nộp đơn nghỉ hết rồi. À nhắc vụ nghỉ có ai cho em hỏi sao chị Tami nghỉ nhanh quá dị.
Còn phần sx thì làm như trâu như bò, nghe đâu sắp tới SX bị app KPI dữ lắm hả mụi người. Mà cty gì một phòng ban 10 người hết 9 ng TCSX, đụ má TCSX có cũng như không ạ. Sx thì làm như trâu như bò mà nội dung hay là do btap giỏi quá chời quá đất mà nội dung dở là do sx tìm người sai, tìm người không hay bla bla. Cty gì mà SX đi check file giao file, cái lol gì cũng sx. Còn biên tập thì bị quá tải, rồi ctr này chồng ctr kia đụ má bất cập lắm. Kiểu biên tập hay bị quá tải, tao hiểu nhưng mà mấy chị biên tập làm ơn trả file cho em đi ạ. Kiểu btap và sx k làm theo 1 team mà biên tập là biên tập chung của công ty ạ.
Ròi danh xưng lộn xộn, thế méo nào biên tập được vài ctr thì được công nhận là đạo diễn cấp 4 dị mụi ngừi. Cái danh xưng đạo diễn tự nhiên rẻ rúng vãi chưởng. Công ty còn có tiêu chí có làm thì mới có ăn cho nên tất niên công ty kêu nhân viên xuống trang trí làm sống làm chết để được tự ăn ạ, nghe nói mấy chị lễ tân nhân sự chạy như trâu như bò đến khi rảnh tay thì k còn con mẹ gì ăn luôn. Còn mfes mở ra chị vậy ạ??? Mở để anh lấy tiếng ạ, cực như cún ý, mà đưa tiền cho nhân viên mở gian hàng đến lúc lỗ bắt nhân viên bù tiền nha.

+Sếp Liêm: phèn, nói thiệt là phèn. Kiểu tư duy mới mà mới không triệt để. Vừa phèn vừa dơ. Suốt ngày thích làm mấy chương trình về gái gú khoe thân mà không cho ngta biết ạ. Rồi làm thì cái gu nó sến rện sền rên. Ai mà làm việc với ảnh để ảnh duyệt poster, đồ hoạ, logo đồ là thẩm thấu độ sến của ảnh luôn. Làm sếp mà không công tâm, trong cty hoặc là bạn là dòng họ sếp, hai là biết chịu đựng, giỏi và ngoan thì mới có cơ hội thăng tiến nha. Cuối năm bầu cử nhân viên xuất sắc là do anh đề xuất hết á, mà có mấy người được nhận ngta có phục méo đâu. Nói chung cty của anh mà, anh thích làm gì thì làm chứ.
+ Chị Nga: mệt, hông muốn nhắc tới. Chỉ là người tốt nhưng theo mình chị không có chuyên môn cho chức vụ ***X chị đang nắm. Đặt để sai người sai vị trí, ép KPI nhân viên quá đáng. Chửi cũng không hiền, nghe chửi đi rồi biết ạ.
+Chị Tăng Hoài An: vô lí, rất vô lí. Cái gì tốt thì mang về Hà Nội.
+ Chị Kim Ngọc: mặc dù chị nghỉ rồi nhưng mà em vẫn muốn nói là em thấy chị là người tốt mặc dù cái nết của chị nhiều khi em muốn đấm vào mặc. Chị Ngọc bị lây của anh Liêm nhiều lắm, nhưng mà chỉ kiểu người vô trách nhiệm nên chuyện của mình chỉ k xử lí các kiểu. Nghe bảo chị với anh Liêm cải nhau chị đập bàn xin nghỉ hả chị ươi.
Phòng kĩ thuật: mấy anh ơi cái nết đàn ông lên đi chứ phòng kĩ thuật gì mà toàn con gái không dị
+Chị Thu ***T: chị ơi sáng tạo cái gì nó mới mẻ với hay ho dùm em. À bớt bênh cho mấy bạn cty cũ của chị đi ạ.
+Chị Minh: bớt chê ngta phèn lại nha chị, em đi ngang nghe chị chê ngta phèn nghe ngứa tay. Được cái nết đó với cái miệng hơi kì nhưng theo mình chị Minh chơi được nha, kiểu tính vậy hoy nhưng phóng khoáng lắm.
+Chị Thi Anh: Dạ chị bớt nham hiểm lại, em sợ.
+Chú Bảo vệ chỗ giữ xe: chú bớt thấy ghét lại dùm con, cái chú mập mập lùn lùn ấy. Thiệt mấy chú kia dễ thưng xĩu. Có một chú ngày nào vào cũng chào mình hết á, nói chung chú nào cũng dễ thương trừ chú đó ra nha.
+ Trí quản lí dự án: khuyên chân thành là sống bớ sỉ diện và biết mình biết ta một chút nha em.
Em nghe bảo cty nghỉ nhiều lắm hả? Tại em cũng mới nghỉ đây nè. Ahihi. Còn nhiều lắm em mệt quá roài

Chủ cmt xuống đây bổ sung đã   2 năm trước

Khúc mình nói được trong dụng á, không phải chịu đựng, giỏi và ngoan mà là chịu đựng, xinh và ngoan nhá
***X là phó giám đốc sx. Viết mà nó tự sao dị ó
***T là GD sáng tạo nha

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

TRÙM NÚP LÙM đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Utb đã   2 năm trước

Đhs bắt hồi sinh kênh xong lại bắt up loạn xà ngầy lên thì lên bằng niềm tin à :)

Tui còn làm việc đã   2 năm trước

Chào em, em viết dài quá, review dài quá, viết toàn cái xấu.
Hy vọng khi xin vào công ty mới, CV của em đừng viết vào "ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC Ở MCV" em nhé
Đã không thích rồi thì tẩy nó bay màu khỏi đầu đi nha
GHÉT MCV thấy bà mà viết CV đã từng làm ở MCV Media thì dơ và phèn lắm.
Chị đang làm ở đây 5 năm rồi, đọc review của mấy đứa trẻ trâu như tụi em chị thấy thương thật sự

Baby booo đã   2 năm trước

Chị nhân viên công ty ơi hy vọng chị có đọc cmt này nho, đúng là quá dài và toàn mấy cái xấu thật chị ha. Nhưng mà nói đúng chứ đâu có sai, xấu thì chịu đi chứ đòi người ta nói tốt đẹp ha, có bị khùn hông

Tui còn làm việc đã   2 năm trước

Em babyboo ơi, chị nói rồi, Em có quyền viết nhé. Nhưng chị nhấn mạnh lại là
"Đừng để vào CV của em là đã từng làm tại MCV" kẻo không xuất thân từ môi trường xấu, Công ty mới họ không nhận em đâu nè... NHỚ NHÉ

Baby booo đã   2 năm trước

Viết thì sao mà không viết thì sao, thích thì viết mà không thích cũng viết đó rồi sao ? Em không thích nhớ, em thích quên đó rồi sao? Bớt lậm quyền, đây không phải MCV và cũng không có nhân viên nào của chị đâu mà ra lệnh, ha!

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Thấy nói đúng mà sao mấy chị sếp vào chửi ghê dạ. Phải ghi CV có MCV để ngta biết mình làm như nào chứ. Mà ghi thì ghi TLSX thôi, mấy chức danh như biên tập, TCSX, hay cấp quản lí thì ngta k đánh giá cao lắm đâu. Tuỳ người á

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

review chi tiết dị má, mà đúng quá nè

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Công ty chắc chắn có vấn đề nhưng mà tuyển mấy người như bạn này vô thật sự là thiệt hại quá lớn. bức xúc đủ thứ chuyện và vẫn làm tjan xong mới nghỉ. Nghỉ từ ngày đầu đi bạn, để người ta không phải trả lương cho mấy người bất nghĩa như bạn.

Moi móc công ty, đọc thấy chả ra thể loại gì. Bạn thử bạn có thù hằn với ai, xong người ta thân với nhà bạn xong đem từ chuyện bạn ngủ dậy như thế nào, ăn uống món gì, đi làm đường gì, sinh hoạt với ai, tối về đi chơi, ghé những quán nào, có tật xấu gì đối xử với anh chị cha mẹ ra sao rồi đem ra đi nói xong gửi cho tất cả đồng nghiệp, bạn bè của bạn thì bạn nghĩ sao????? Bạn nghĩ bạn là cá nhân nên không sao, còn đây là công ty phải chịu đựng đi hả. Không có chuyện đó đâu bạn, có nhân quả hết đấy.

Hi vọng bạn sớm nhận ra việc mình làm có hậu quả gì.

Các bạn đã đi làm thì nên đứng trên tâm thế của một người đã trưởng thành đi.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Trợ Lý cũ thời ở Lý Chính Thắn đã   8 tháng trước

Ôi chị Ngọc nhân sự nghỉ rồi, mình còn nhớ chị là người đầu tiên hướng mình vào nghề. Mình không tiêu cực, nhưng tất cả những điều trên mình đều đồng quan điểm ạ. Ai muốn nhanh lên vị trí cao thì phải có quan hệ trước đó hoặc họ hàng của sếp. Và những gì sếp nói đều không như những gì sếp làm. Nên mn đi làm vì tiền đi, chứ đừng vì đam mê và ý nghĩa cuộc đời như phương châm của MVC nữa.

Trợ Lý cũ thời ở Lý Chính Thắng đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Đm mấy con sếp hay nv cty cứ vào bênh cđg ấy nhỉ? Cty như lol thì ngta nói, vì cơm áo gạo tiền ngta mới phải cố gắng trụ lại mấy năm. Đi làm công ăn lương, trả bằng sức lao động chứ nợ nần gì chúng mày mà cần phải liếm lol bú c*c chúng mày vậy.


kẻ thế thân  

Công ty ngày càng mở rộng, quá trời mảng luôn giờ thành tập đoàn truyền thông và công nghệ rồi nha mọi người, chúc công ty ngày càng phát triển.

Chị tầng lửng  

Tự tin khoe làm ở MCV nha mọi người, công ty xịn sò thì mình khoe thôi nè, mời các nhân tài tự tin ứng tuyển.

CEO  

em vào công ty 2 năm rồi mà chưa được đi company trip nên em nôn lắm công ty ơi, mong cty giải quyết sớm để nhân viên được đi nghỉ dưỡng.

Người từ quá khứ  

7 năm làm việc tại công ty thì mình khá hài lòng về cách công ty quan tâm nhân viên, nhiều ưu đãi dành cho nhân viên lâu năm nói chung là ok.

Ẩn danh  

Gửi những con người đang seeding bất chấp mỗi ngày, hãy review có tâm, đừng làm những gì trái với lương tâm chỉ vì để đạt đủ chỉ tiêu

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Vì tiền mà bất chấp. Thời buổi bây giờ chỉ có lừa gạt nhau mới kiếm được nhiều tiền thôi

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   31 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Trung lập  

Công ty gì cũng tốt chỉ có mấy năm gần đây không tổ chức teambuiding, bù lại tổ chức các hoạt động nội bộ cực chất như nguyên dàn biên tập show bạn muốn hẹn hò? ngồi lại hé lộ những bí quyết làm nghề...cái này đâu phải ai cũng được nghe.

Kaka  

Xem bạn muốn hẹn hò? từ nhỏ nhưng thật sự không giám mơ một ngày mình lại đứng sau chương trình quốc dân này...cho tới khi bước vào MCV. Cảm ơn các anh chị biên tập, sản xuất đã cho em cơ hội học hỏi, trải nghiệm và trở thành một phần của chương trình ở vị trí trợ lý sản xuất.

Bi  

Em muốn vào làm vị trí sản xuất, anh chị nào cho em xin ít kinh nghiệm với, trải nghiệm về khối lượng và văn hóa làm việc nha.

RuBy  

Trước khi vào thực tập sinh ở MCV không biết phát hành là gì, content facebook chạy sao, làm sao kiếm tiền trên các mạng xã hội. Cho tới khi được vô học hỏi, làm và trải nghiệm thì mắt chữ A miệng chữ O với độ rộng lớn của network MCV, trước các kiến thức về làm biên tập viên phát hành không phải chỗ nào cũng có.

Ẩn danh  

ngưng seeding bớt làm người khác khó chịu được không. Làm như người ta đọc vào không biết hay sao á.

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

người may mắn  

Làm sản xuất cực không? cực nha gần như làm việc không ngày nghỉ 24/7. Nhưng bù lại là gì: Sản xuất mình làm ra phát rộng rãi từ facebook, youtube, tiktok. Gặp gỡ kết nối nghệ sĩ đình đám, trẻ có, gạo cội có. Đồng nghiệp vui vẻ, cùng nhau đi lên chứ không drama.

Những kẻ mộng mơ  

Top những điều nên tin khi làm việc tại MCV: Lương rõ ràng, môi trường làm việc năng động, lộ trình thăng tiến triển vọng.

Ẩn danh  

công ty như c tối ngày seeding đcm

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Kỳ cựu  

Em muốn phỏng vấn làm biên tập viên phát hành facebook hay youtube đồ ấy, các bác cho em xin xíu kinh nghiệm với ạ.

Ô môi mãi đỉnh  

Công ty là tập đoàn nên nên đa dạng mảng cho các bạn thử sức: Sản xuất, phát hành với cả công nghệ. Môi trường để các bạn sinh viên hoặc mới ra trường tham gia học hỏi.