Trusting Social (62)

Sản phẩm 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Ứng viên (Dự định apply vào TS)  

Mình đang muốn apply vào vị trí Research Enginner. Mình muốn hỏi mọi người là quy trình pv của TS bao gồm mấy vòng, và mỗi vòng sẽ có hình thức pv như thế nào ạ.

Né cty này gấp bạn ơi đã   2 tháng trước

Đừng apply bạn êi, cty này được điều hành bởi sếp bà lol thúi nên sắp đóng cửa rồi.

Mới nghỉ đã   Một tháng trước

Qua Momo hay công ty khác mà làm bạn ơi. Vô TS làm gì rồi phải nghỉ. :)

Coder đã   Một tháng trước

Hoặc là có khả năng treo cổ con Hà hoặc là đừng vào

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Vào làm gì nữa bạn. Công ty nát lắm rồi.