Trusting Social (62)

Sản phẩm 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)  

Công ty mất dạy, đổi lương nhân viên thành cổ phiếu, không thèm hỏi ý kiến nhân viên khó khăn thế nào. Tiền thuê nhà, tiền trả ngân hàng cũng một mớ mà giảm như vậy. Bà Hà và mấy đứa admin của bả ngày ngày vẫn phè phỡn. Mấy thông tin về cổ phiếu thì hứa hẹn lung tung nhưng không bao giờ trả lời, mới sau vài tháng giá cổ phiếu giảm hẳn.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

TS sắp chết chưa kban

dev quèn đã   3 tháng trước

Sắp chết rồi bạn ơi. Hix, lo quá, chẳng lẽ mình phải kiếm job sớm sao. :(((((

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Nghe nói chuẩn bị đuổi thêm 1 mớ nhân viên nữa. Cái series B gì đó nghe nói có thể không được trong năm nay. Các bạn nào có cơ hội mới thì có thể rút sớm đi.