Trusting Social (62)

Sản phẩm 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Vô danh (Kẻ lang thang)  

Dự tính ứng tuyển mà sao review loạn thế @@
Không biết có tuyển kỹ sư AI ko, -_- làm fresher thôi mà khó kiếm nơi đứng nhỉ, chắc qua Nhật hox master luôn chứ ở lại VN 1 năm lấy kinh nghiệm có vẻ khó. Trình độ e ko nhiều, biết chút chút Anh trung nhật còn lại không có gì nổi trội hết