Trusting Social (62)

Sản phẩm 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

dev quèn  

Công ty rẻ tiền, thuê người khác xoá hết comment xấu. Lỡ xoá rồi xoá hết đi chứ, để lại mấy comment như "chó cứ sủa đoàn người cứ đi" =))
Bà Hà thì rẻ tiền, có thêm cái đội admin nịnh nọt, nghĩ nhân viên như lũ ăn mày, thích thì cho ăn kẹo, không thích thì lấy lại. Chắc công ty không khá nên được.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Ka ka ka ka. Bác nói đúng vãi.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ten That đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi. Bà Hà hoàn toàn kiệt quệ về năng lực. Toàn ra những quyết định ngu và làm chuyện mờ ám thôi nhưng lúc nào cũng ở trên mây.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike