Truong Hai Auto (Thaco) (142)

Sản phẩm 301-500
80 Nguyễn Văn Trỗi Phu Nhuan Ho Chi Minh

Thaco (Mazda)  

THACO là công ty chơi BẨN nhất mà tôi từng gặp
Lãnh đạo như cc mở miệng ra là cống hiến đi các em, công ty luôn ghi nhận. Chi nhận để làm gì???? Để tìm mọi cách trừ lương, chơi đểu à. Lãnh đạo THACO vô đọc mấy cái bình luận này có thấy NHỤC không?????
Doanh số ngày càng đi xuống, nhân sự làm việc thì không có động lực, bức xúc, bất mãn. Tại sao như vậy????
Rồi ngày tàn cũng sẽ đến

Ẩn danh đã   6 ngày trước

40% đã là gì??? ko có 1 đồng luôn nha bác, ăn trên đầu trên cổ ăn hết toàn thân luôn, công ty bán xa mà ko lo bán xe, suốt ngày lo hoa hồng, riết tụi sale giỏi nó nghỉ hết, không bán được xe có cức mà ăn chứ ở đó hoa hồng