Truong Hai Auto (Thaco) (147)

Sản phẩm 301-500
80 Nguyễn Văn Trỗi Phu Nhuan Ho Chi Minh

Chán nản (Toàn tập)  

- Thiết nghĩ phải lên án mạnh mẽ cái Công ty THACO để mọi người cân nhấc trước khi vô làm
- Một Công ty lớn gì đó, tập đoàn đứng Top gì đó ,.... mà cách làm việc quá thiếu CHUYÊN NGHIỆP , không còn lời lẽ nào diễn tả
- Suốt ngày nghĩ ra mấy chính sách tào lao để cho CBCNV chửi rủa là giỏi
- Lương thưởng, chế độ cho CBCNV thì như ăn mày, Lãnh đạo thì nói một đằng làm một nẻo khiến nhiều CBCNV ức chế
- Giờ đi đánh giặc mà quân lính chỉ có cái xác chứ không có cái hồn, vậy rồi khi nào bằng đối thủ???