True Money (27)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Đép  

Môi trường khá trẻ và năng động. HR nhiệt tình support. Phỏng vấn 2 vòng, một vòng với dev lead, một vòng với anh trưởng phòng và một anh SA. Vòng 2 khá hay và hại não. Đi phỏng vấn mà lại học được thêm kha khá thứ hay ho, đặc biệt là mấy câu của anh TP.