True Money (27)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Dân thường (Chơi hay nghỉ)  

Công ty vui vẻ, công việc trước hơi bí nhưng bây giờ khá hơn nhiều rồi. Chế độ OK. thời gian làm việc thoải mái. hợp với mấy ông k thích bó buộc như mình. lúc phỏng vấn tưởng khoai nhưng vào thấy cũng đc. nhìn chung hài lòng