True Money (27)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Công nghệ (Nhặt lá đá ống bơ)  

Công ty khá yên bình, thứ 2 và thứ 6 hàng tuần có sinh hoạt tập thể, được ăn kể cũng vui.
Thấy AE bảo cũng sắp có mấy chế độ ngon hơn. AE cứ mạnh dạn