True Money (30)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Xàm xí (Le ve)  

Đéo biết mấy cái review về chị Thị Hoàn - con mẹ HRM biến đâu mất rồi nhỉ các ông ie.

byebye đã   3 tháng trước

chắc đấm tiền xóa mie hết rồi =))

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   3 tháng trước

Xóa review này giùm!

Dev đã   2 tháng trước

Khổ thân chị Hoàn, kiểu này còn bị cắn váy dài dài

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like