Transaction Technologies (3)

Sản phẩm 1-50
456 HBT Tower, Hai Ba Trung District 1 Ho Chi Minh

Người đi pv (Người đi pv)  

Cty tào lao,gọi phone hỏi mức lương xong hẹn phỏng vấn,vô làm bài test xong director ra phỏng vấn bảo mày dở quá tao k trả mức lương này được,nói chuyện cực kỳ khinh người,xong bảo giờ m muốn lương nhiêu để t cân nhắc cho m thử, mức đó tao k trả,rồi chê lên xuống kiểu như nói ứng viên ngu quá biết có nhiêu đó,nói chuyện mà như mình mình giỏi ai cũng ngu hết,nếu vào làm chắc kiểu khinh lắm.Ai pv né ra vì cty mà director nói chuyện thiếu tôn trọng ứng viên,xem thường kinh nghiệm và kiến thức ứng viên,nếu là director thì nên biết tạo thiện cảm về sau để cty có danh tiếng tốt,pv thì nên nói chuyện kiểu trao đổi chứ k phải vậy

It (Dev)  

Công ty hồng kong, phỏng vấn 3 vòng thêm 1 bài test, đăng tin tuyển dụng 1 đằng phỏng vấn 1 nẻo, tuyển Backend xong chốt lại bảo cần front-end, làm mất thời gian của ứng viên.

Guess (TL)  

Thấy đang tuyến dụng, 500 ae cho ít ý kiến.