TP Entertainment (1)

Sản phẩm 1-50
02 Hoang Đạo Thúy Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh  

Bên hr làm ăn ko chuyên nghiệp. Ko thông báo kết quả pv mặc dù hứa hẹn sẽ báo sớm nhất =)))