Topica Edtech Group (16)

Sản phẩm 1000+
75 Phương Mai Dong Da Ha Noi

Nv quèn  

Mình có đi pv ở đấy thấy cũng bt, tới rồi cũng ko thích quả văn phòng cơ sở vật chất lắm, nên pv về nghĩ cũng nản, ae ai thích cày thì vào còn ko thì đừng nghĩ tới.
Mà klq nv tư vấn topica học t.a như lon, hách dịch vcđ, ko thích cơ sở vật chất 1 thì vái nv 1000 lần