Topica Edtech Group (30)

Sản phẩm 1000+
75 Phương Mai Dong Da Ha Noi

Dev  

Tệ nhất là cơ sở vật chất.mà nghe bảo chuẩn bị chuyển văn phòng rồi

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Không chuyển đâu bác, văn phòng tệ cưc kì

Nhi đã   3 tháng trước

Hồi làm cách đây 3,4 năm cũng bảo sắp chuyển 😂😂😂