Topica Edtech Group (31)

Sản phẩm 1000+
75 Phương Mai Dong Da Ha Noi

exp 1 năm đi phỏng vấn (đứng ngoài đường)  

chưa vào công ty, đi làm bài test vào ngày CHỦ NHẬT mà dễ lắm ae :) , gửi xe thì chật như rờ viu ở trên, nhà vệ sinh không đủ cho số lượng người đông như vậy.