Topica Edtech Group (30)

Sản phẩm 1000+
75 Phương Mai Dong Da Ha Noi

Ẩn danh  

Công ty chế độ tốt. Phù hợp với người lâu năm và lâu dài

Lường bèo quá, cần nâng lên cho bằng với mặc bằng chung.
Có tiền OT thì mình làm thôi? CHứ có gì đâu ạ. Nói chung fare