Topica Edtech Group (30)

Sản phẩm 1000+
75 Phương Mai Dong Da Ha Noi

Dev (Ngó nghiêng)  

Anh em cho em xin ít view về base lương ở đây, thấy jd ghi 1000-2000$ cho senior. Anh em cho em xin base lương để biết đường deal với ạ. Cám ơn