Topica Edtech Group (16)

Sản phẩm 1000+
75 Phương Mai Dong Da Ha Noi

Bày đặt AI các kiểu  

Anh em coi chừng dính quả lừa nhé .H bày đặt tuyển AI các kiểu nhưng thật ra lương trả cho vị trí này dù làm cực như trâu hay task rất khó mà lương cũng ko cao đâu vào mà nó trả lương dựa vào mức cũ dù làm mảng khác và nó trả dưới 1k5 nếu ngu mà vào làm là ăn quả lừa nhé .Tin tui đi dù phải OT task khó thì khi đã dính bẫy ép lương rồi thì khi bạn có đòi tăng sẽ bị o ép với bài ca năng lực .