TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Do ăn ở cả thôi (Dev vip)  

Mấy bạn muốn apply vào công ty này thì xem review trên đây.
Nó xử tệ với nhân viên, ép nhân viên phải nghỉ việc, chưa kể trả lương thấp, cơ sở vật chất kém,....
Công ty này có nhiều cái nhất về tiêu cực.
Không nên apply vào đây, lời khuyên chân thành

Comment dạo đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like