TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Góp vui (Quá tệ)  

Thấy AE nói nhiều cái đúng về lương lậu, công việc rồi mình cũng góp vui tí.
Văn hoá ứng xử và suy nghĩ của mấy ông sếp có vấn đề nặng, tiểu nhân kiểu gì, mà sếp tư tưởng đã vậy rồi thì cũng chả phát triển được lâu đâu.

Alright đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like