TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Officer pub (Dev quèn)  

Đợt này công ty cố tình bắt nhận viên nghỉ à.
Công ty đã tệ về mọi thứ, nhân viên xin nghỉ 3-4 đứa thì phải hiểu lý do ở đâu.
Đằng này lại hách dịch, ép nhân viên phải nhỉ bằng cách OT nhiều giờ, lại không lương nữa chứ( lấy lý do công ty còn nhỏ và đang gặp khó khăn).
Biết mình nhỏ sao kh cải thiện thêm tình hình.
Đợt này có quá nhiều bức xúc về cty nên phải review trên đây.