TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Output com (Dev quèn)  

Đợt này xin nghỉ vì công ty trả lương chậm rất nhiều lần.
Đã thế mấy đứa trong công ty hay thù vặt, xỉa xói nhiều thứ. Lớn rồi mà như bọn con nít. Văn hoá như cái chợ huyện.
Trời nóng thế này công ty sợ tốn điện hay sao không lắp đặt điều hoà.
Còn nhiều thứ lắm, mình nghĩ chắc công ty nên giải thể sớm cho thiên hạ được nhơg

Trả dép bố về đã   14 ngày trước

Công ty tệ nhất cái Vnam này. Vào đây là 1 sai lầm.
Làm 5 tháng sẽ hiểu hết bản chất công ty này.
Bạn này có nguyện vọng apply vào thì nên xem xét cẩn thận

Thọ Quang đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like