TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Suy nghĩ cho dev (Dev quèn)  

Công ty hẹn đi phỏng vấn(pvan).
Mình lên tới nơi thì bảo: “ủa. Bạn có lịch hẹn pvan à”. Rồi bắt mình chờ đợi tới 1 tiếng đồng hồ.
Có 1 anh nào đó đi vào, phỏng vấn tận 3 tiếng đồng hồ, auto pass rồi hỏi mức lương này kia.
Cuối cùng send mail bảo là trượt.
Moẹ....thốn vãi

Thốn quá đã   13 ngày trước

Đi phỏng vấn phải đọc review trên đây