TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Khasilli (Dev quèn)  

Gửi email ứng tuyển gần 2 tuần đến nay vẫn chưa trả lời lại.
Công ty làm ăn kiểu gì đây. Haizzz

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like