TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Phốt Company (Manager)  

Công ty tuyệt vời với những hành động sau:
Luôn cho nhân viên tự điều hoà cơ thể bằng cách không điều hoà, không máy quạt cho dù trời có nóng tới 38-40 độ.
Luôn cho nhân viên ăn kiêng bằng cách không bánh kẹo hoa quả.
Luôn cho nhân viên sống biết tiết kiệm và khiêm tốn bằng cách trả lương thật thấp so với khả năng của mình.
Luôn trừ tiền đi trễ, tăng OT không trả tiền để nhân viên có kỷ luật.
Hàng tháng luôn có những đợt sa thải nhân viên không bồi thường để nhắc nhân viên phải cảnh giác.