TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Beginners (Dev again)  

Xem mấy câu bình luận trên này thì không tin, tưởng công ty chỉ bị bọn công ty khác chơi xấu thôi.
Thì mình sau đó cũng apply vào để xem ntn, ai ngờ công ty này tệ hơn trong này bình luận nhiều. Mất công gửi mail, phỏng vấn các thứ, tốn thời gian thật.
Nên né, không nên dính vào. Lạy

Long Dinh đã   17 ngày trước

Trăm nghe không bằng lần thử. Thử vào thì thốn hơn cả ny đá nữa.
Bảo rồi không nghe, công ty này tệ lắm. Nó nói 1 đường chứ làm là 1 nẻo.