TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Nam Thao (Dev quèn)  

Công ty mất dạy, toàn lũ vô học. Ai đang có ý định xin vào đây làm thì nên suy nghĩ lại.
Công ty gì mà trễ lương gần 1 tháng, cuối tuần công ty người ta cho ăn tiệc này kia, công ty này cho nhân viên uống nước lọc.
Nhân viên chửi rủa, xỉa xói nhau. Nói chung rất là tệ.

Lotus Tris đã   17 ngày trước

Cty này thì nổi tiếng rồi.
Comment cho thiên hạ biết nó như thế nào.
Giúp ae nào tránh cty này càng sớm càng tốt

Tottoo đã   17 ngày trước

Giờ công ty này nổi tiếng vậy nhỉ.
Ăn ở sao để người ta report nhiều thế.
Công ty này nó nhỏ mà làm ăn mất dạy lắm.