TOMOSIA (39)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Nai tơ (Dev nè)  

Công ty đã nhỏ, văn hoá thì kém rồi. Không biết cải thiện mà còn đú theo trend lương cao này kia. Gặp đúng cái ôg pro trả lương éo nỗi. Phải lộ cái mặt ra. Nhục thật