TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Cổ phần đây  

Sếp nói cho sướng mồm chứ chia cái nịt

Nhân viên mới đã   7 tháng trước

Tôi tin Sếp, nếu làm đủ lâu và tạo ra giá trị sẽ được chia cổ phiếu và có nhà có xe