TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty tồi thì ai cũng biết rồi, sếp nổ nói được không làm được ai cũng biết. Nhưng tệ nhất là những thằng biết mà vẫn bám lại, chứng tỏ cũng vô dụng không dám ra ngoài tìm kiếm cơ hội mới chứ hay ho gì!

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

ánh sáng công lý đã   8 tháng trước

9 cm nó xác

Ẩn danh đã   8 tháng trước

té rồi bạn ey, té xong rồi lên đánh giá để người khác biết mà né không vào