TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Cái vụ cổ phần không có đâu, các bạn đừng mơ mộng. Thời điểm đó ông Trường nói vậy để giữ chân nhân viên ở lại làm việc thôi. Chứ ở đó mà có nhà với có xe. Làm culi mãi là culi thôi