TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

công ty được 12 ngày phép quá đã, được đi du lịch, đi chơi thả ga

Ẩn danh đã   9 tháng trước

chế độ cơ bản mà??? công ty đối thủ nghỉ phép 20 ngày 1 năm kìa. đánh giá 5 sao mà đọc vô muốn đội quần.