TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Có quà tết là được rồi còn đòi hỏi gì nữa. Không thích thì nghỉ việc công ty không ảnh hưởng gì cả

Cục phòng chống xạo l*n đã   Một năm trước

Vì mấy thành phần như m nên công ty nó cứ ăn trên đầu trên cổ và éo quan tâm đến nhân viên đấy :))

Ẩn danh đã   Một năm trước

Công ty kinh tế eo hẹp thì như vậy thôi. Đã chấp nhận làm thì không than thở, còn thấy cty tệ quá thì chim chút. Chứ ở lại khóc lóc thì được gì?